7. mars 2018

Øvrige tjenester

Rensing av rør med redusert diameter pga. Eks. Rust, fett, fremedlegemeer og ol. Vi benytter både høytrykks-rensing og tør-rensing. Resultatet dokumenteres med rørinspeksjon i etterkant.

TRASE-SØK:
Vi utfører trasesøk av rør og kabel. for å påvise retting og pungter som gjør det lettere når man skal grave, avdekke og reparere ledningen.

DIV:
Vi disponerer lensepumper og vannsugere ved vann i kjeller ol. å er behjelpelig med installasjon og frakt.