7. mars 2018

Rørinspeksjon

Rørinspeksjon av alle typer avløpsledninger fra eks. Sluk, kjøkken, toaletter, bunnledninger ut fra boligen og osv. Våre kamerautstyr har en kapasitet fra ø.30 mm og opp til ca. ø.300 mm. Rapportering
Det leveres et digitalt opptak og foto av feil og mangler ved ledningen, samt en innspeksjons- rapport med følgebrev for råd og forslag til utbedring.